لیتل جم سبز

لیتل جم سبز

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 3

لیتل جم سبز

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 3
معرفی

این کاهو کاملا مشابه لیتل جم قرمز میباشد و فقط رنگ آن فرق میکند . برگهای لیتل جم سبز بصورت آبدار و شیرین می باشد . این کاهو بصورت فشرده و سنگین است . معمولا برگهای دور این کاهو به علت ترد بودن بسیار زیاد در حمل و نقل و بسته بندی میشکند .

0